Viagra – Vanlig information

Viagra är ett läkemedel som behandlar åkomman vanligast känd som erektil dysfunktion, i vardagligt tal även kallad impotens. Detta innebär att en man har problem med att antingen uppnå eller att bibehålla en uppnådd erektion. Vad du bör tänka på vid intag av ett sådant läkemedel som motverkar erektil dysfunktion är att det alltid bör intas i samband med sexuell stimulans, annars finns risken att läkemedlet ej uppvisar önskad effekt. Det aktiva ämnet i Viagra är Sildenafil.

Pfizers viagra

Dosering av Viagra rekommenderas till 50 mg. Om du ej upplever någon effekt så kan dosen ökas upp till 100 mg eller om du känner att dosen är för hög för dig så kan du minska den nedåt till 25 mg. Du bör ej intaga någon mer dos än en per dag. Om du äter en större måltid i samband med intaget av Viagra så kan effekten fördröjas. Om du är äldre än 65 år bör du ej använda Viagra.

Om du har några problem med det kardiovaskulära systemet bör du vara väldigt försiktig när du använder Viagra. Kontakta alltid en läkare innan användning så att de kan göra en överblick över ditt hälsotillstånd och bestämma om du är i en riskzon eller inte.

Vissa patienter har rapporterat försämrad syn eller temporärt förlorad syn under intag av Viagra. Om detta skulle hända dig bör du genast sluta ta medicinen och kontakta din läkare direkt.

Erektil dysfunktion viagra

Viagra ska inte under några omständigheter användas av kvinnor, eller av barn under 18 års ålder. Det finns hittills inga kontrollerade studier på ammande kvinnor och dessa bör definitivt ej intaga Viagra.

Det finns inga biverkningar som har påvisats i studier med kaniner och råttor vad gäller fertilitet. Ej heller har effekt synts med avseende på morfologi eller motilitet hos frivilliga friska patienters spermier vid en dos på 100 mg.

Några biverkningar som har rapporterats i samband med användning av Viagra är huvudvärk, försämringar på patientens färgseende eller synförsämring generellt, yrsel, utslag, ökad hjärtrytm, illamående, täppta bihålor, lättretlighet och blödning i penis. Om någon av biverkningarna eller något annat tillstånd skulle uppstå så bör du direkt kontakta din läkare.

Viagra bör förvaras vid en temperatur av högst 30 grader Celcius. Du bör alltid förvara läkemedlet i sin originalförpackning. Tänk på att Viagra är fuktkänsligt, förvara det i en torr miljö.

Vid en överdosering kan bieffekter enklare uppstå. Om du tror att du har fått i dig för mycket av läkemedlet bör du genast kontakta en läkare. Vid studier har det rapporterats från patienter att doser på 200 mg inte gav någon upphöjd effekt, men ökade förekomsten av biverkningar.